Fröjel hembygdsförening

  • 683
  • 441
  • 448
Visa karta
Fröjel hembygdsförening
Koordinater: 57.335283, 18.188188

Information om Fröjel hembygdsförening

Föreningen bildades 1949 med ändamål att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturella arv och föra det vidare till kommande generationer.Föreningen har ca 220 medlemmar.Föreningen äger idag en av socknens tre gamla skolor, ett torp vid Alstäde, en gammal strandbod i Valbybodars fiskeläge samt markområden vid Göstavs och intill kyrkan. Kastalen ligger på föreningens mark. Under senare år har föreningen medverkat till att gammelskogen i Hajdes storhage skyddats så att skogsbruket där allt framgent kommer att bedrivas genom betesdrift och s.k. plockhuggning. Storhagen, som omfattar ca 300 tunnland inom bandfast tun, lär vara ett av de mycket få områdena i landet som kontinuerligt brukats på detta sätt.Vid Hajdes har också genom föreningens initiativ och medverkan en kalkugn, ett sojde, en lambgift, en smedja och en gammal väderkvarn restaurerats.Föreningens samlingar består, förutom av ett antal fotografier, av sammanställningar gjorda av socknens gamle skollärare, numera bortgångne, Seth Bergsten. De handlar om skolorna och lärarna, prästerskapet, Mulde tegelbruk och båtsmanstorpen.Två sockenfilmer har producerats, en 1947 och en 1974. De har nu med landsarkivets hjälp överförts till video och finns tillgängliga på biblioteken. 1999 utgav föreningen en sockenbok ”Lär känna Fröjel; en socken på Gotland”. Den fick mycket god presskritik och är givetvis tillgänglig på biblioteken eller kan köpas från föreningen. 2009 utkom den andra delen som speglar föreningen genom 60 år skriven av Lars Olsson. Sedan nio år pågår vid Nymans i Fröjel, arkeologiska utgrävningar av en av de större vikingatida hamnarna på Gotland. Detta ”Fröjel Discovery Projekt” leds av docent Dan Carlsson vid Högskolan och har bl.a. lett till upptäckten av en Gotlands äldsta kristna kyrkogårdar. Av arkeologisk intresse finns förutom hamnen två fornborgar, en skeppssättning från bronsåldern och lämningar av Skandinaviens största järnåldersby.
Exempel på årliga arrangemang är: Gökotta alltid annandag pingst, en flundrefest med varpkastning vid Valbybodar.

 

Vill Du besöka Fröjel Hembygsförening på nätet så kan Du ta del av dom aktuella aktiviteterna  http://www.hembygd.se/frojel/

 

Har du frågor eller information om Fröjelbygden är du mycket välkommen att kontakta mig Tage Göthberg via e-post 244172@telia.com .

Bildgallerier inlagda av Fröjel hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Fröjel hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Fröjel hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2