Färs härads hembygdsförening

  • 6
  • 29
  • 573
Koordinater: 55.674890, 13.897953

Information om Färs härads hembygdsförening

Föreningen bildades 1929 och dess geografiska verksamhetsområde utgörs av 20 socknar; Björka, Brandstad, Fränninge, Ilstorp, Långaröd, Lövestad, Ramsåsa, Röddinge, Södra Åsum, Sövde, Tolånga, Vanstad, Vollsjö, Vomb, Västerstad, Östraby, Östra Kärrstorp i Färs härad samt socknarna Blentarp och Everlöv i Torna härad.

Merparten av socknarna i Färs härad ingår nuförtiden i Sjöbo kommun, Skåne län, med undantag för Ramsåsa, som ingår i Tomelilla kommun, Långaröd, Västerstad och Östraby som ingår i Hörby kommun och Vomb, som ingår i Lunds kommun.

Bilder och dokument inlagda av Färs härads hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Färs härads hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2