Lärbro hembygdsförening

  • 117
  • 2180
  • 194
Koordinater: 57.787383, 18.790742

Information om Lärbro hembygdsförening

Lärbro Hembygdsförening bildades 1982 och omfattar i dag ca 400 medlemmar.

Anledningen till föreningens bildande var ursprungligen ett fastighetsärende.
Föreningens första ordförande var Sixten Ahlqvist.

Under åren som gått har föreningen genomfört ett antal stora projekt.
Tjärbränning vid Vikers pågick ett antal år efterföreningens bildande.
Man har iståndsatt Kaplanstugan, en byggnad vid Rangvide från 1600-talet – byggnaden var bostad åt kaplanen (hjälpprästen). Kring fastigheten har en bandtun (gärdsgård) samt en grind uppsatts. Föreningen har servitut på del av området.
Väderkvarnarna vid Norrbys och Takstens har iordningställts. Kvarnarna är privata och avsikten var att de efter föreningens hjälpinsats skulle vårdas av respektive ägare.
Föreningsmedlemmar har byggt upp den helt raserade ladugården vid Båtsman Valles torp under Glästäde gård. Torpet är i privat ägo och utgör Gotlands enda intakta båtsmanstorp. Hembygdsföreningen har genom kontrakt viss nyttjanderätt på ladugård och tomt.
Föreningen har vidare förtydligat text på minnesstenar och en del gravstenar i socknen.
Vid Hångers källa har stentun (stensatt gärdsgård), grind, flaggstång och toalett satt upp. Området som är ett av N. Gotlands mest besökta platser fagas och räfsas på våren . Platsen underhålls hela sommaren av föreningen. Rastmöbler utsättes för besökandes trevnad.
Skyltar har satts upp vid koleragravarna från 1854 vid Kajlungs och Barläst.
Ytterligare en bandtun (gärdsgård) har satts upp intill väg 148 på den historiska platsen Röcklinge backe.

Den första juli 2002 överlämnades det gamla kalkbruksområdet vid Barläst som gåva till Lärbro hembygdsförening av det i Bryssel belägna familjeföretaget Eurolime. Området innehåller 3 kalkugnar från 1600-1800-talet , kalklador och baskista (se Barläst). I donationen ingick även den mark som tillhör det gamla industriområdet.
Under 2002 har faddrar utsetts för tillsyn av socknens sjumilstenar.
År 2007 invigdes Lärbro Krigssjukhus museum vilket upprättats av Lärbro Hembygdsförening. För detta initiativ erhöll föreningen Gotlands Kommuns kulturpris 2007.
2007 överlämnade Gotlands arbetarekommun Strandängens festplast som gåva till föreningen.

Övriga insatser och arrangemang som gjorts under åren:
Vi har varit initiativtagare till den numera traditionella julmarknaden vid Bläse kalkbruksmuseum.
En minnesutställning i Lärbro kyrka anordnades år 1995 över de på Lärbro krigskyrkogård vilande koncentrationslägerfångar som 1945 fördes till Lärbro för vård. Troligen den enda kristna kyrkogård i icke krigförande land som hyser mosaiska trosbekännare (9st).
Arrangemang med Medeltidsaftnar, Lucia, Valborgsmäss och Midsommarfirande.
Samverkan med kyrkan i samband med utställning av kyrkliga föremål, grötafton som avslutning av julen mm, mm.

Ordföranden i föreningen genom åren:
Sixten Ahlqvist 1982 -1986
Gunnar Ahlqvist 1987 – 1990
Barbro Ahlqvist 1990 – 2002
Hans-Ove Hellström 2003 – 2007
Berth Lindblom 2008 –

Avslutningsvis från mig som jobbat med bygdeband .
Vill passa på att tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit med foton,dokument osv. Utan er hjälp hade det inte varit möjligt att sammanställa. En glad nyhet är att jag funnit, sex tvillingpar, två par i början av 1900-talet, ett par 1920-talet samt tre par under 1940-talet.
May -Gun Frögren

Bildgallerier inlagda av Lärbro hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Lärbro hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Lärbro hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2