Ervalla hembygdsförening

  • 182
  • 5
  • 176
Visa karta
Ervalla hembygdsförening
Koordinater: 59.439470, 15.239001

Information om Ervalla hembygdsförening

Föreningen har idag ca 300 medlemmar. Verksamhetsområde är f.d. Ervalla socken belägen i sydvästra delen av landskapet Västmanland och inom Örebro län.

Paragraf 1 i våra stadgar lyder: ”Föreningens syfte är att arbeta för bevarande av bygdens ned­ärvda kultur- och naturvärden.” I de orden ligger grunden för hembygdsföreningens tillkomst och verksamheten genom åren. Att vårda och underhålla hembygdsgården, med dess gamla byggnader och föremålssamlingar, är givna uppgifter för medlemmarna. Att på olika sätt forska i och tillgängliggöra den lokala historien är en annan uppgift. Ett bra exempel på detta är vår torpkommitté som jobbar med att utforska och kartlägga alla torp som funnits i Ervalla. Att upprätthålla traditioner känns som självklart i en sådan här förening och det bästa exemplet på det är vår midsommarfest, som har arrangerats varje år i obruten följd sedan 1972. Att nu i vår egen tid, i olika sammanhang, värna om vår hembygd, är en uppgift som känns allt viktigare i en föränderlig värld. Vi strävar också efter att, på det lokala planet, vara en aktör inom kulturområdet.

Ervalla Hembygdsförening är ansluten till Örebro Läns Hembygdsförbund.

Bildgallerier inlagda av Ervalla hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Ervalla hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Ervalla hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2