Enåkers hembygdsförening

  • 346
  • 527
  • 344
Koordinater: 60.027427, 16.812343

Information om Enåkers hembygdsförening

Enåkers Hembygdsförening verkar inom Enåkers socken/församling. Föreningen är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund via medlemsskap i Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund.

Information om föreningen och om aktuella aktiviteter finns på föreningens hemsida.

Enåkers socken ligger i västligaste delen av Uppland och är sedan 1971 en del av Heby kommun. Sedan år 2007 tillhör kommunen Uppsala län, tidigare tillhörde den Västmanlands län.

Enåkers Hembygdsförening grundades 24 mars 1943.

Troligen var det Herbert Gustavsson, sågverksarbetare och tidningsskribent, som var drivande vid föreningens bildande. Till sin hjälp hade han komminister Gösta Lovén, stinsen Johan Forsberg och landstingsman Rikard Olsson i Österbo.

Vid grundandet formulerades ändamålet: ” Föreningen har till ändamål att väcka, stärka och fördjupa kärleken till och kunskapen om hembygden, dess natur och fornminnen”.

På gårdstunet Bastubacken ligger Enåkers hembygdsgård med ett flertal byggnader, bl a

Parstuga från Sjövasskärret, ditflyttad 1957-58.

Enkelstugan från Luften flyttad 1947. Härbret från Persbo med 1692 flyttades 1953.

Boden från Långmossen flyttad 1947. Linbastun från Kroksbo Jan-Pers flyttad 1996.

Järleboladan från Järlebo i Huddunge skänkt av Kyrk-Kalles släkting. Invigd 30/7 2011.

Bildgallerier inlagda av Enåkers hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Enåkers hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Enåkers hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2