Brunflo hembygdsförening

  • 5
  • 0
  • 285
Koordinater: 63.084256, 14.827645

Information om Brunflo hembygdsförening

1947 var det aktuellt att flytta tingshuset i Grytan till Jamtli i Östersund . I stället bildades Brunflo Hembygdsförening vars främsta uppgift blev att återställa och förvalta det gamla tingshuset , som blev föreningens hembygdsgård.

Till hembygdsgården har under åren flyttats flera andra hus såsom soldattorp, baksterstuga, spruthus, fäbodstuga, smedja och härbren. En finsk ria, som på 1900-talet ombyggdes till lada är förutom logen ursprungliga.

Brunflo Hembygdsförening vill väcka förståelse för bygdens kultur och natur genom studieverksamhet och exkursioner, berättaraftnar och kulturella aktiviteter av olika slag. Vi har ett spännande sommarprogram. Klicka på fliken ” Våra aktiviteter” här ovan så får Du se hela sommarprogrammet mm.
Vi har en hembygdsgård för bygdens folk, en trevlig samlingsplats för kulturella festligheter, förenings- och familjehögtider.
Vår hembygdsförening har även ett fint Skolmuséum, ett Stenmuséum där Du kan uppleva stenens historia och länets enda Lantbruksmuséum.
Gör en resa i bondens värld till bygden i medeltid !
Brunflo Hembygdsgård är i år öppen med servering
3/7 – 8/8 kl. 11.00 – 16-00.
Medlem i Brunflo Hembygdsförening blir Du genom att betala in årsavgiften, som är 100 kr/enskild medlem, 150 kr/familj och skola eller förening 100 kr,
på pg 80 85 81 – 3.
Som medlem får Du köpa JÄMTEN 2009 för 130 kr, Kjell Stjernefeldts ”De e je å´n P.W” – ”Medalj men inte pension ” av Silva Sköld. Du får även rabatt på äldre årgångar av skriften BRUNFLOBYGDEN, en intressant krönika som varje år kommer ut lagom till vår julmarknad.
Bokning av hembygdsgården sker genom någon i styrelsen under tiden 1/5 – 30/9.
Vi tar emot studiebesök och guidar elever och lärare. Vi ordnar studiedagar om bygdens historia och visar Brunflofilmen. Nyttja den resurs Brunflo hembygdsförening erbjuder. Vi har ett fantastiskt stenmuseum, ett helt unikt skolmuseum och ett av landets mest intressanta lantbruksmuséer. Föreningen har en intressant kulturstig, som levandegör bygdens historia.
Välkommen att lära känna Brunflobygdens spännande historia !
Välkommen som medlem i Brunflo Hembygdsförening !

Bilder och dokument inlagda av Brunflo hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›


Publicerad av

bb2