Bergs hembygdsförening, Z

  • 26
  • 10
  • 710
Koordinater: 62.819723, 14.442129

Information om Bergs hembygdsförening, Z

Bergs Hembygdsförening har under våren 2013 börjat använda Bygdeband för att lägga upp det kulturarv som finns i Bergs socken. Till att börja med så kommer det att omfatta byarna Bergsbyn, Eltnäset och Vattviken.
2012 så påbörjades ett LONA-projekt tillsammans med Bergs kommun för att röja upp och märka upp två vandringsleder efter gamla stigar och byvägar runt Hoverberget. Lederna kommer att färdigställas under hösten 2013. Samtidigt har man kartlagt en del av den kulturhistoria som finns i anslutning till lederna och byarna runt Hoverberget. Det är de platserna och berättelserna som nu håller på att läggas upp på Bygdeband. Vi har börjat lägga upp platserna och efterhand så kommer kulturarvet, i form av beskrivningar, dokument, foton och personer kopplade till platserna att läggas upp.
Bygdeband är en databas för kulturarv som ägs av Sveriges Hembygdsförbund och där hembygdsföreningar kan lägga upp den kulturhistoria som finns i bygden kopplat till platser och personer. Det innebär att det kommer att bli tillgängligt via internet för alla som är intresserade. Materialet kommer aldrig att bli ”färdigt” utan förhoppningsvis så kommer det tips om kompletteringar och eventuella korrigeringar av upplagda uppgifter från besökare.
När Bygdeband lades upp för Bergs Hembygdsförening så lades automatiskt upp ca 500 platser i Bergs socken från det kartmaterial som användes. Genomgången av dessa platser för att knyta dom till rätt kategori och koppla dom till rätt plats t ex by är inte färdig för hela socknen.
Det har även bildats en kommitté för det fortsatta arbetet med Bygdeband. Om du är intresserad att påbörja en kartläggning i din by för att lägga upp den i Bygdeband, hör av dig.
Om du vill veta mera om Bergs Hembygdsförening, så besök vår hemsida www.hembygd.se/berg. Där finns t ex uppgifter om verksamheten och kontaktpersoner.

Bildgallerier inlagda av Bergs hembygdsförening, Z

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Bergs hembygdsförening, Z

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Bergs hembygdsförening, Z

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2