Bredsättra-Sikehamn hembygdsförening

Bredsättra hembygdsförening startades 1957.
Fil.Dr. Bertil Palm, som då var intendent för Ölands Hembygdsförbund, var med och informerade om den blivande verksamheten. Den första styrelsen utsågs, och valet föll på följande: Ordförande skolläraren Oskar Olsson, vice ordförande Axel Nilsson samt ledamöterna Olle Olin, Anna Petersson och Lars Torkelsson.

Vid den här tiden hade föreningen ingen egen lokal, styelsesammanträden höll hemma hos en av medlemmarna, man turades om att stå som värd. Årsmötena hölls i Allmogegården.
Oskar Olsson (magistern) var ordförande 1957-1976 då han avgick och blev hedersmedlem 1977 till sin bortgång 1995.
Därefter blev sjökapten Karl-Gustaf Uhr ny ordförande 1977-1982.
Den 10 juni 1979 stod hembygdsföreningen som värd för Ölands Hembygdsförbunds årsmöte som också det hölls i Allmogegården.
1982 valdes till ny ordförande Ems Nilsson som innehade posten till 2004. Ems är nu hedersmedlem.
Gay-Olof Alfredsson var ordförande 2004- 2009. Gay-Olof är nu ordförande i Ölands Hembygdsförbund.
Till ny ordförande 2009 valdes Astrid Westerman.

År 2005 uppgick Sikehamns hamnförening i hembygdsföreningen därav det nya namnet.

Hembygdsföreningen är ägre av 9 väderkvarnar, som ska vårdas för efterkommande generationer. En av kvarnarna är helt intakt, och används för malning när så vädret tillåter.

  • 865
  • 2532
  • 128
Visa karta
Bredsättra-Sikehamn hembygdsförening
Koordinater: 56.833052, 16.833521

Information om Bredsättra-Sikehamn hembygdsförening

Bredsättra hembygdsförening startades 29 okt 1955, då det första sammanträdet hölls med intresserade inom Bredsättra socken, för bildande av en hembygdsförening. Som kom att heta ”Hembygdskretsen”. Vid styrelsesammanträdet den 5 april 1977. Stadgeändring. Styrelsen föreslår årsmötet byta namnet ”kretsen” till ”föreningen” Vid årsmötet den 29 april 1977. Styrelsens förslag till stadgeändring godkändes. Bredsättra Hembygdskrest skall i fortsättningen heta Bredsättra Hembygdsförening.
Fil.Dr. Bertil Palm, som då var intendent för Ölands Hembygdsförbund, var med och informerade om den blivande verksamheten. Den första styrelsen utsågs, och valet föll på följande: Ordförande skolläraren Oskar Olsson, vice ordförande Axel Nilsson båda dessa på 1 år. Samt ledamöter på 2 år, Olle Olin, Anna Petersson och Lars Torkelsson.
Som styrelsesuppleanter valdes för Osckar Olsson (Ivan Petersson), för Axel Nilsson (Gunnar Nilsson), för Lars Torkelsson (Ragnar Johansson), Anna Petersson (Margit Nilsson) och för Olle Olin (Harald Petersson).

Vid den här tiden hade föreningen ingen egen lokal, styrelsesammanträden höll hemma hos en av medlemmarna, man turades om att stå som värd. Årsmötena hölls i Allmogegården.
Oskar Olsson (magistern) var ordförande 1957-1976 då han avgick och blev hedersmedlem 1977 till sin bortgång 1995.
Därefter blev sjökapten Karl-Gustaf Uhr ny ordförande 1977-1982.
Den 10 juni 1979 stod hembygdsföreningen som värd för Ölands Hembygdsförbunds årsmöte som också det hölls i Allmogegården.
1982 valdes till ny ordförande Ems Nilsson som innehade posten till 2004. Ems var hedersmedlem till sin bortgång december 2010.
Gay-Olof Alfredsson var ordförande 2004- 2009. Gay-Olof är nu ordförande i Ölands Hembygdsförbund.
Till ny ordförande 2009 valdes Astrid Westerman.

År 2005 uppgick Sikehamns hamnförening i hembygdsföreningen därav det nya namnet.

Hembygdsföreningen är ägare av 9 väderkvarnar, som ska vårdas för efterkommande generationer. En av kvarnarna är helt intakt, och används för malning när så vädret tillåter.

Sockenstugan

Grunden till den nuvarande Sockenstugan grävdes och murades år 1865, då tänk till skola. Men bygget lades i träda då pengar saknades för fortsatt byggnation och först på 1880-talet återupptogs bygget. Då troligen tänkt som ersättning för den tidigare fattigstugan som funnit på okänd plats i socknen.
Under några år användes Sockenstugan som småskola, lärarinnebostad och fattighus. När skolan flyttade till det nyuppförda skolhuset 1899 blev Sockenstugan enbart fattighus.
1911 beslutades att en del reparationer skulle göras. Bl.a. iordningställande av det norra rummet på övervåningen. 1924 beslutades att uppföra en erforderlig vedbod vid fattighuset (Sockenstugan) numera riven. Sockenstugan användes även under några år som predikolokal.
På 1930-talet byggdes ålderdomshem och fattigstugan behövdes inte längre. Det beslutades om försäljning av fastigheten. Bredsättra Röda Kors gjorde en framställan till kommunen om att överlåta fastigheten med full äganderätt till Bredsättra Röda Kors för att inredas till bastu- och karbad. Baden skulle vara kostnadsfria för skolbarnen. Beslutet togs 1942, men byggdes om först våren 1946. (enl. upphittad kartongbit vid byte av ytterdörren 2009).
Senare blev Sockenstugan upplag för Röda Korsets och Hemvärnets material.
År 1983 övertog Bredsättra Hembygdsförening Sockenstugan från Röda Korset. Den började rustas upp 1985, moderniserades invändigt, men den gamla yttre fasaden behölls. Sockenstugan används nu flitigt av Hembygdsföreningen vid fester, arbetsmöten och sammanträden, men även av andra föreningar och privatpersoner, vävgruppen Varpflätan har vävstolar på övervåningen.

Bildgallerier inlagda av Bredsättra-Sikehamn hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Bredsättra-Sikehamn hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Bredsättra-Sikehamn hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2