Barva hembygdsförening

  • 771
  • 1902
  • 248
Visa karta
Barva hembygdsförening
Koordinater: 59.367826, 16.789526

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Barva hembygdsförening

Barva hembygdsförening bildades 1923 och har nu ett 50-tal medlemmar.
Den drivande för föreningens bildande var folkskolläraren Karl Axelsson som kom till Barva 1922.
Föreningens uppgift var då att verka för fostran till och bevarande av kärleken till hem och hembygd genom anordnande av lämpliga folk- och ungdomsfester samt att ekonomiskt stödja föreläsningsverksamheten i orten.
Hembygdsfesterna tillsammans med Barva JUF-avdelning, som bildades 1932, gavs det ekonomiska underlaget för byggandet av Bygdegården, som togs i bruk 1939. Numera har bygdegården överlåtits till en särskild Stiftelsen Barvagården.
Föreningen har även arbetat för bevarande av gamla traditioner som midsommarfirandet.
Genom rekonstruktion av den majstång, som i äldre tider användes vid Lindholm har en 200-årig tradition återknutits.
Föreningen samarbetar med andra Barvaföreningar med anordnandet av midsommarfirande, Barvadagen och Julmarknaden.
Förening har ett museum vid Barvagården.
Årsavgiften 100 kr/person till postgiro 84 75 73-3. Kenth Sandberg är ordförande, telefon 073-645 96 10

Bilder och dokument inlagda av Barva hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Barva hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2