Mästerby hembygdsförening

  • 1059
  • 162
  • 144
Visa karta
Mästerby hembygdsförening
Koordinater: 57.480403, 18.391113

Läs mer på hembygdsföreningens webbplats

Information om Mästerby hembygdsförening

Mästerby hembygdsförening startade 1983.

En grupp sockenmedlemmar tyckte att det behövdes en sammanslutning där alla i socknen kunde finna gemenskap oberoende av vilken förening man i övrigt tillhörde. Att bilda en hembygdsförening blev då en naturlig handling.
Några gemensamma angelägenheter som engagerade sockenborna var att satsa på ungdomsverksamhet samt att diskutera lösningar kring barnomsorgen. Ca 52 av socknens 230 invånare var under tolv år. Skolan hade lagts ner redan 1969 och det var viktigt att samla barn och ungdomar och erbjuda trevliga aktiviteter.

Redan då fanns det också planer på att dokumentera historiskt intressanta platser och händelser, fotografera av gamla fotografier, intervjua äldre personer och att bilda studiecirklar.

Idag har hembygdsföreningen ca 150 medlemmar, i socknen bor ca 200 personer.

Föreningen anordnar varje år en hel del aktiviteter som samlar sockenmedlemmarna till social gemenskap. Det handlar framför allt om valborgsfirande, midsommarfirande, grillfest med helstekt lamm och pubaftnar med underhållning. Föreningen anordnar även medeltidsdag i Mästerby under medeltidsveckan.

En viktig uppgift som föreningen åtog sig 1993 är skötseln av Prästänget i Mästerby. Av det stora änget hävdar hembygdsföreningen 2, 9 ha, vilket innebär fagning, buskröjning och slåtter. I änget ligger två vackra bulhus som föreningen byggt under början av 2000-talet.

Sedan 2006 har hembygdsföreningen givit ekonomiskt stöd till projekt 1361 och medlemmar i föreningen har deltagit i den slagfältsarkeologisk undersökning av Fjäle myr, där slaget mellan Valdemar Atterdags legosoldater och den gotländska allmogen ägde rum.

Precis som när föreningen startade organiseras idag utflykter, naturvandringar och sockenvandringar.

Studiekommittén i föreningen arbetar med planering av medeltidsdagen, hembygdsforskning, insamling av gamla fotografier, gårdshistorik, dokumentation av livet i socknen under tidigt 1900-tal och framåt genom att intervjua äldre sockenmedlemmar. En del av det insamlade materialet publiceras på hemsidan och i bygdeband

En arbetsgrupp arbetar med sojden i socknen för att bränna egen tjära till bl.a bulhusens underhåll. En boulebana har anlagts något, som förhoppningsvis ytterligare kan bidra till den sociala gemenskapen i socknen.

Småbarnsfamiljerna träffas ibland hemma hos varandra och då och då besöker man en simhall. 2015 införskaffades en lek- och klätterställning som placerades på ”skolgården” bakom Mästerby församlingshem.

I Mästerby hembygdsförening finns ambitioner att vidareutveckla och utöka antalet aktiviteter.
En ny satsning är öppnandet av Mästerby Museum där man visar fynd från de slagfältsarkeologiska undersökningarna på Fjäle myr och där det sker försäljning av lokala produkter.
Den största och svåraste utmaningen idag är att engagera ungdomar i olika aktiviteter, en ambition som var grunden till att föreningen en gång startades.
Föreningen vill också uppmuntra de nyinflyttade i socknen att delta i de olika verksamheter

Bildgallerier inlagda av Mästerby hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Mästerby hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Mästerby hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2