Gryts hembygdsförening

Hembygdsgården, Björkudden, är belägen ca 2 km söder om tätorten. Se karta. Här uppfördes den första byggnaden 1960
Nu finns på området inte mindre än 11 byggnader. Byggnaderna ägs av föreningen. Marken tillhör kyrkojorden och arrenderas.

  • 2669
  • 16
  • 786
Visa karta
Gryts hembygdsförening
Koordinater: 58.176280, 16.813877

Information om Gryts hembygdsförening

Gryts hembygdsförening bildades 1953. Hembygdsgård: Björkudden.

Björkudden, är belägen ca 2 km söder om tätorten. Se karta. Här uppfördes den första byggnaden 1960
Nu finns på området inte mindre än 11 byggnader. Byggnaderna ägs av föreningen. Marken tillhör kyrkojorden och arrenderas.
År Du intresserad av våra samlingar får Du gärna kontakta någon av följande personer: Erik Lundberg, föreningens ordf. tel0123/40072, Margareta Andersson 0123/40692,
Anders Magnusson, 0123/40042 eller Lilian Carlsson, 40597, Dessutom är ni Varmt välkomna att bara njuta av den vackra naturen och det underbara läget vid Gammelbofjärden, Ta gärna med Din fikakorg! Njut!

Föreningens Historik:
Vid föreningens bildande, den 9 augusti 1953, tecknade sig 27 av de närvarande som medlemmar. I dag är medlemsantalet ca 350. I inledningen till Hembygdsföreningens stadgars första paragraf framgår att föreningens huvudsyfte är: ”Att väcka och underhålla förståelsen för vår hembygds kulturarv”. Hembygdsföreningen har under åren haft sex ordföranden. Sedan 2006 är Margareta Andersson föreningens ordförande.

1960 invigdes den första byggnaden vid Hem bygdsgården på Björkudden. En timmerbyggnad vars ursprung varit mangårdsbyggnad vid Högveds Östergård. I takt med att föreningens samlingar, ökat, har också antalet byggnader blivit flera. Såval ditflyttade som nybyggda. Möjlighet att boka tid för ett guidat besök finns.

Verksamhet:
Omfattningen av Hembygdsföreningens verksamhet har varierat under åren. 1981 gav Hembygdsföreningen ut ett samlat verk av Grytsbygdens historia. Boken som benämns ”Gryt förr och nu ” var resultatet av ett omfattande arbete under flera år av en grupp entusiastiska medlemmar. Boken har hittills tryckts upp i 4 000 exemplar och kan köpas direkt av föreningen.Kostnad 300 kr. Ring för beställning! 0123 40692. eller beställ via via epost, se ovanstående

En bilddokumentation av konfirmander i Gryt under åren 1900 och fram till nutid gavs ut 1978. Dokumentationen kompletterades och nytrycktes 1991. Dokumentationen finns att köpa hos föreningen. Pris 100kr.

Hembygdsföreningens verksamhet består idag av ett årligt aktivitetsprogram. Huvudaktiviteten är sommarfesten som äger rum tredje söndagen i juli månad. Andra regelbundet återkommande aktiviteter är valborgsmässofirande, en vårvandring i maj månad samt en höstvandring i september. Aktivitetsprogrammet, som kan läsas här nedan, trycks upp i början av året och finns att få bl a i Gryts Skeppsfournering.

Utöver detta finns en arkivkommitté som har till uppgift att förvalta hembygdsföreningens arkiv och samlingar. Arkivkommittén har också till uppgift att dokumentera nutid i form av tidningsklipp, fast och rörlig bilddokumentation samt bandinspelningar. Arkivkommittén anordnar även avlyssnarkvällar, där medlemmarna inbjuds att att titta och lyssna till delar av föreningens arkiv.

Bildgallerier inlagda av Gryts hembygdsförening

Visa fler bildgallerier ›

Bilder och dokument inlagda av Gryts hembygdsförening

Visa fler bilder & dokument ›

Personer inlagda av Gryts hembygdsförening

Visa fler personer ›Publicerad av

bb2