Att använda Bygdebands bilder

Om du hittar en bild på Bygdeband som du själv vill använda är det några saker du först måste tänka på. Ska du bara använda bilden för dig själv och dina vänner behöver du inte be någon om lov. Om du däremot ska sprida bilden i en vidare krets måste du ta reda på om det finns en upphovsrättsinnehavare som du först måste be om lov.

Kontrollera om någon har upphovsrätt
Du behöver först slå fast om bilden är tagen före 1969. Upphovsrätten går nämligen ut 50 år efter att fotografiet togs, dock senast 1969. Detta gäller bilder som inte har någon verkshöjd, dvs majoriteten av Bygdebands bilder. Om bilderna är av mer konstnärlig art, dvs har verkshöjd, går upphovsrätten ut 70 år efter fotografens död.

  • Om bilden är tagen före 1969 får du ladda ned bilden från Bygdeband utan att fråga om lov.
  • Om bilden är tagen efter 1969 behöver du be den som har upphovsrätten –  i de allra flesta fall fotografen – om lov.
    • Kontrollera om det står angivet i Bygdeband när bilden är tagen. I så fall hittar du det i bildtexten eller i en ruta under bilden. Står det ingenting behöver du kontakta hembygdsföreningen som lagt upp bilden. Många har uppgett telefonnummer och epostadress på hembygdsföreningens sida på Bygdeband.
    • Kontrollera om det står angivet vem som är fotograf där du hittade bilden i Bygdeband. Kontakta hembygdsföreningen som lagt upp bilden och fråga hur du kan komma i kontakt med fotografen.

Ange alltid fotografens namn
Oavsett om du använder en bild med eller utan upphovsrätt måste du alltid ange fotografens namn. Hittar du inte namnet och har försökt få reda på namnet genom att fråga dig fram och gjort efterforskning, kan du som undantag ange fotograf okänd när du använder bilden.

Kontakta föreningen för en bättre bildkvalitet
Vill du ha en större och bättre version av bilden kan du kontakta Hembygdsföreningen. De kan, om de vill, ta ut en avgift för denna service.

Att ange källan som en trevlig gest
Om du använder en bild efter att kontrollerat när den tagen och kanske pratat med hembygdsföreningen samt fotografen, kan du som en trevlig gest ange Bygdeband som källa. Du skriver då helt enkelt ”Källa: Bygdeband.se”, intill bilden och fotografens namn.