Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 april 2018 började den nya dataskyddsförordningen att gälla i Sverige. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen PuL och innebär att skyddet för den enskilde skärps på olika sätt. Man har rätt att få godkänna lagring av personuppgifter och rätt till kännedom om var och varför personuppgifterna lagras. Det innebär å andra sidan att de som lagrar personuppgifter får ett större ansvar. Alla som lagrar personuppgifter behöver sätta sig in i vad som gäller och sedan se över sin hantering. Datainspektionen är ansvarig för att informera om och övervaka hur dataskyddsförordningen följs. På datainspektionens webbplats hittar du den bästa informationen om vad som gäller: www.datainspektionen.se

Vad gäller då för personuppgifter på Bygdeband? Dataskyddsförordningen gäller enbart för nu levande personer. Det betyder att hanteringen av många personuppgifter som lagras av hembygdsföreningar i Bygdeband.se inte faller under förordningen. Övriga uppgifter ska ha godkännande av personen i fråga. Finns här personuppgifter som behöver tas bort, ska kontakt tas med den hembygdsförening som har publicerat uppgifterna. Föreningen är skyldig att svara på frågor om var personuppgifter finns i Bygdeband.se och att ta bort dem om så önskas. Föreningens kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på föreningsnamnet i högerspalten. Har du ändå problem med att komma i kontakt med föreningen, kontakta riksförbundets kansli på info@hembygdsforbundet.se.