Riktlinjer för föreningsredaktörer

Nu kan du ta del av riktlinjer som tagits fram för Bygdebands föreningsredaktörer. Budskapet kretsar kring den bild som vi vill förmedla, att Bygdeband är en webbplatsen som tillgängliggör kulturarvet. Det är helt i linje med det uppdrag som Sveriges Hembygdsförbund har.

Genom att läsa riktlinjerna får du lite bättre förståelse för hur det är tänkt att vi tillsammans kan göra Bygdeband till en ännu bättre webbplats för lokalhistoria. En webbplats som många ska kunna ta del av och få glädje av.

Riktlinjerna har följande rubriker:
•    Varför riktlinjer?
•    Bygdebands innehåll
•    Berättande
•    Välj ut det som är mest intressant
•    Ge tydlig information
•    Sätt in innehållet i ett sammanhang
•    Information om föreningens Bygdebandsarbete
•    Bygdeband kontra hemsida
•    Lagra föreningens originalmaterial
•    Upphovsrätt och känslig information när det gäller bilder
•    Föreningens ansvar, rättigheter och begränsningar

Ladda ner riktlinjerna här