Tekniskt utvecklingsarbete

Åtgärder på gång
Ta fram åtgärdsplan för att öka prestandan och därmed hastigheten i redigeringsläget.


”Servicefönster” på fredagar
Varje fredag mellan kl 12.00 och 24.00 kommer vi att göra tekniska uppdateringar. Orsaken till en fast tid är att föreningsredaktörernas arbete i Bygdeband ska påverkas så lite som möjligt. Under den här tiden kan det förekomma tillfälliga störningar i redigeringsläget på grund av omstarter av servern. Besökssidan kommer däremot inte att påverkas mer än i undantagsfall. Under vissa veckor kommer det att finnas mer att uppdatera än andra, vilket gör att påverkan kommer att variera från vecka till vecka.


Åtgärdat:

Riktlinjer för Bygdebands föreningsredaktörer har tagits fram. Läs riktlinjerna här.

Spärr mot att skapa, och koppla till, vissa platser.Dels spärr mot att kunna koppla platser till län och kommuner, dels spärr mot att kunna skapa nya län, kommuner och församlingar. Dessa nivåer är redan inlagt i Bygdeband och spärrarna görs för att undvika dubbletter.

Bygdeband har fått en förbättrad sökfunktion. Den gör att du får de bästa träffarna överst, kan göra kombinerade sökningar och filtrera sökresultatet på olika sätt.

Föreningsredaktörer kan nu använda en ny kopplingsfunktion som tar hjälp av den nya sökmotorn.

Nu är det obligatoriskt att byta namn på bilder och dokument som man lägger upp i Bygdeband. Syftet är att hindra filnamn att automatiskt bli kvar som bildnamn efter uppladdning.