Curt Georg Boman


Född

Födelsedatum
1935-03-11
Födelseplats
Torö, Torö församling

Händelser kopplade till Curt Georg Boman

Giftermål

Vet ej var.

Datum
1964-08-17

Mer information om Curt Georg Boman


Platser kopplade till Curt Georg Boman

Fler personer inlagda av Östervåla hembygdsförening


Publicerad av

Dag Westerlund
Bygdebandsinläggare för Östervåla Hembygdsförening. Ändringar, tillägg och bilder sändes till daggewe@live.com

Källa