Kyrkoherde-Peter Werme


Född

Födelsedatum
1844-11-28
Födelseplats
Fredros, Norra Treskog

Död

Dödsdatum
1918-09-30
Dödsplats
Sunne församling, Östersund kommun

Händelser kopplade till Kyrkoherde-Peter Werme


Mer information om Kyrkoherde-Peter Werme

PETER WERME
Född på Fredros bruk, Gunnarskog, 1844-11-28, son till hammarsmeden Lars Werme. och Anna Stina Blom.
Inskriven vid läroverket i Arvika 1861 och vid Högre allmänna. läroverket i Karlstad 1863, studentexamen vt 1868, v. adjunkt vid folkskoleseminariet i Karlstad ht 1868,
student i Uppsala 1869-03-04, teoretisk teologie examen samma år 15/9,
praktisk teologie examen 1870-04-13.
Prästvigd i Uppsala för Karlstads stift samma år 20/4, kommunisteradjukt i Räm-
men samma år. 27/4, v. pastor i Alster 1871 från 31/7.
Kommunister i Håbol 1871-08-30, v. pastor i Sunne 1872-05-01- 1879-06-30.
Pastors-adjunkt i Sunne 1879-07-01 1/7, pastoralex. samma år 25/9 med betyget cum laude, åter v. pastor i Sunne 1879-09-25-1883-04-30,
Kyrkoherde i Ö. Ämtervik 1881-12-30.
Kyrkoherde i Brunskog 1892 18/6. Kyrkoherde i S. 1901 12/8.
Kontraktsprost i Fryksdals kontrakt 1902-05-01 –1917-12-01, predikade på prästmötet 1899, resa till USA 1893 samt till Tyskland och Schweiz 1898.
Död i S. 1918 30/9.
Peter Werme var smedson och hade säkert själv blivit en duktig smed, om han fortsatt i faderns spår. Han var grovbyggd och bred och ägde jättelika kroppskrafter. Därom berättades legender. Ett slags yrkesstolthet tog sig ett symboliskt uttryck i att han på pastorsexpeditionen hade ett smedstäd med tillhörande redskap.
I all sin verksamhet hade han till ögonmärke det som tjänade det praktiska livet. Att forska i det förflutna och att samla antikviteter saknade han allt sinne för, emedan det enligt hans mening inte medförde någon nytta. I stället var han försedd med en väl vårdad uppsättning verktyg, som han inte sällan gjorde bruk av.
Denna inriktning på det praktiska tog sig även uttryck i hans predikan. Han gav sig aldrig in på dogmatiska spekulationer utan höll sig strängt till det, som gagnade det andliga livet. ”Han extemporerade alltid sina predikningar och vann stor skicklighet i att tala fritt; bibelenligt, tidsenligt, flärdlöst och uppbyggligt.
Med sitt behärskade sätt gav han intryck av sans, trovärdighet och pålitlighet. Därtill medverkade även hans fasta, lugna, väl begagnade röst, som i Sunne stora kyrka stundom tog sig ut som ett åsklikt muller.
Peter Wermes verksammaste tid inföll under de elva år han var vice pastor i Sunne, då han också var i sin kraftfullaste ålder. I de andliga rörelser, som då gick fram över bygden, var han djupt engagerad. Han var en tid styrelseledamot i Ansgariiföreningen och var därefter med vid Enskilda prästföreningens tillblivelse 1878. När denna gick upp i den 1882 bildade Värmlands evang. luth. kretsförening, blev han medlem av dess
första styrelse och var dess sekreterare 1885-1886. Med åren blev han mer ortodox och drog sig från sina forna meningsfränder. Under senare delen av sin verksamhet ägnade han sig uteslutande åt sina församlingar och deltog inom dessa även i det kommunala livet. De år han var kyrkoherde i Sunne var en avtagandets tid.
Han led då av sockersjuka, som tog hårt på hans krafter. Med sin utpräglat folkliga, något robusta läggning vann han mycken popularitet bland allmogen, som han umgicks med på ett enkelt, naturligt sätt. All förkonstling avskydde han. En minnesrik tilldragelse upplevde han under sin amerikaresa 1893. Han hade predikat i en svensk kyrka i Chicago. Efter gudstjänsten följde ett samkväm, under vilket han fick mottaga en tack-
samhetsgåva av 200 närvarande svenskar, som alla hade konfirmerats av honom. Denna händele betraktade han som den kanske mest gripande mder hela hans liv.
Gift i Skövde 1884-12-10 mrd Gerda Olivia Sundin, född i Irta, Västmanland län, 1857-05-10 10/5, död i Sunne 1932-08-30, dotter till bruksäg. Erik Julius Sundin. och Olivia Matilda Östrand.
Barn: Elsa, född i Ö. Ämtervik 1886-03-17, död Ö. Ämtervik samma år 6/3.
Sigurd, f. i Ö. Ämtervik. 1888-01-26, fil. mag., läroverksadj i Karlstad, död i Karlstad 1935-01-15


Bilder på Kyrkoherde-Peter Werme

Fler personer inlagda av Brunskogs hembygdsförening


Publicerad av

Stefan Hensdal