Israel Johannisson


Född

Födelsedatum
1849-06-10
Födelseplats
Fagerhult församling, Högsby kommun

Händelser kopplade till Israel Johannisson

Giftermål

Datum
1874-12-11

Boende

Datum
1877 - 189?

Lysning

Datum
1888-02-19

Giftermål

Datum
1888-03-25

Mer information om Israel Johannisson

Israel kallades i kyrkböckerna för arbetare eller arbetskarl och bodde med sin familj på ägorna till gården Stojby nr 4.Israel kom den 14 november 1877 med hustru och liten son till Stojby nr 4. Redan den 1 december samma år skrev han och gårdens ägare Johan Olsson ett kontrakt sig emellan att Israel skulle få bygga hus och odla upp 5 kappland jord på den s.k. Sölebacken på gårdens ägor. Motprestationen var bland annat sex dagsverken per år. Se kontraktet i bifogade fil.
Trots detta arrendeförhållande kallades Israel aldrig torpare i husförhörslängderna utan arbetare. Kanske ansåg prästen att odlingslotten var för liten för att svara upp mot titeln torpare.
Israel var gift med Anna Gustafva Olsdotter och de hade barnen Carl Johan född 1875, Anna Mathilda född 1878, Emmy Gustafva född 1881 och Herman Julius född 1884.
Hustrun Anna Gustafva dog 1886 ännu inte 40 år gammal. Två år senare – 1888 – gifte Israel om sig med Maria Kristina Karlsdotter. Hon hade året dessförinnan kommit till hans hus som piga och kom då från Åby socken.
Israel och Maria Kristina fick barnen Alma Maria 1889 och Ebba Edit Sofia 1892.
Familjen bodde kvar på Sölebacken åtminstone till 1895 enligt husförhörslängden fram till det året.


Bilder på Israel Johannisson

Fler personer inlagda av Ryssby hembygdsförening Kalmar


Publicerad av

Ingemar Alriksson