Göran Högstedt


Född

Mer information om Göran Högstedt


Fler personer inlagda av Kalvsviks hembygdsförening


Publicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .