Per Gummeson


Född

Födelsedatum
1858-03-25
Födelseplats
Borrby församling, Simrishamn kommun

Död

Dödsdatum
1928-05-05
Dödsplats
Röstånga by, Röstånga församling

Mer information om Per Gummeson

Konstnären Per Gummeson var en äkta skåning, en slättens son. Han var född i Borrby den 25 mars 1858. Sina första läroår som konstnär tillbringade han vid Teknisk Selskabs Skole i Köpenhamn. Därifrån for han till Konstakademien i Stockholm, där han troligen studerade åren 1886-1889. Genom en god väns förmedling kom Gummeson till Röstånga omkring år 1890 för att – som han själv trodde – stanna i fjorton dagar, men han kom att stanna där hela sitt återstående liv. Först slog han sig ner i Röstånga mölla. Nästa etapp blev södra gavelrummet hos målarmästare C. J. Franke. Därifrån flyttade han till ”tornet” på sparbanksfastigheten i Röstånga, och där bodde han kvar tills han tog sin egen nyuppförda villa Pershall i besittning är 1914.

I synnerhet under de två första decennierna av sin vistelse i Röstånga delade Gummeson sockenbornas liv i helg och söcken. Med åren gick han alltmer upp i sin konstnärliga gärning, och på äldre dagar verkade han åtminstone för den utomstående tyst och sluten, men i den närmaste vänkretsen var han glad och tillgänglig och skrattade hjärtligt åt en god historia.

Det finns knappast någon skånsk konstnär med så rik produktion bakom sig som Per Gummeson. Med förkärlek hämtade han sina motiv från röstångatrakten, och glädjande nog har åtskilliga av hans dukar hamnat i den bygd, som blev honom så kär, och där han var bosatt till den 5 maj 1928, då han lade ned sina penslar för alltid. (Se vidare Onsjöbygden 1958.)

Det låg något av sagostämning över röstångabygden den 23 jan. 1948. Den myckna snön hade brett en vit sammetsmatta över allting. Det var som om själva naturen velat instämma i den hyllning vännerna i Röstånga velat bringa den bortgångne konstnären Per Gummesons minne genom att inför 90-årsdagen i mars ordna en utställning av hans tavlor å gästgivaregården i Röstånga.

Då utställningen öppnades, hade en talrik publik infunnit sig, och ännu fler blev det under kvällens lopp. Samtliga utställda tavlor hade hemortsrätt i Röstånga. Bland ägarna till de större kollektionerna märktes f. landstingsmannen Alfred Olsson, Härsnäs, och källarmästare Oscar Mårtensson, Röstånga, varjämte åtskilliga andra röstångabor hade ställt tavlor till förfogande, så att utställningen i sin helhet omfattade inte mindre än nittio konstverk, av vilka det tidigaste var daterat 1890 och det senaste kort före konstnärens död 1928. Motiven till de flesta dukarna var hämtade från trakten, men även från Viken, Arild, Skanör och Falsterbo fanns det åtskilliga motiv.

Innan Frostavallen med sin djurpark kom till var även Nackarpsdalen mål för tusentals skolungdomar. Stundom kom även dessa med extratåg och egen musikkår och tog sig då en ”svängom” på de dansbanor, som tid efter annan uppfördes i ”Dalen”. För den lekamliga förplägnaden svarade den kiosk med servering av kaffe och läskedrycker m. m., som fanns i flera år, och som på det yttersta i dessa dagar ersatts av det s. k. ”Pepparkakshuset”, uppfört av Dalens nuvarande ägare Valdemar Smedberg.

På motsatta sidan se vi Nackarpsdalen i Röstånga. Den är känd i vida kretsar icke blott för sin naturskönhet utan även som samlingsplats för stora folkmöten och fester. Många välkända politiker har här lagt ut texten för mer eller mindre andäktigt lyssnande åhörarskaror, som kommit med hästskjutsar, cyklar, bilar eller extratåg. De senare var en ganska vanlig företeelse under sommarsöndagarna de första decennierna under 1900-talet.

Lördagen den 5 maj 1928 avled konstnären Per Gummeson i Röstånga. På årsdagen av hans död följande år hade många röstångabor jämte en stor skara vänner från andra håll, bland vilka märktes flera av våra skånska konstnärer, ledamöter i styrelsen för Skånes konstförening o. a., stämt möte på kyrkogården i Röstånga för att avtäcka en minnesvård på den avlidne konstnärens grav.

En bland Gummesons bästa vänner, redaktör Alfred Fjelner, Malmö, som vi se på översta bilden till vänster, höll ett versifierat anförande och bjöd täckelset falla från den höga bautastenen i ljusgrå granit, som var omgiven av tvenne ohuggna stenar samt ett kummel och prydd med en av konstnären Anders Olsson, Malmö, modellerad porträttrelief i brons. Efter redaktör Fjelner talade församlingens kyrkoherde Axel Nyberg och på bilden längst till höger se vi honom hålla sitt djuptänkta och väl framförda anförande till den bortgångnes minne. Å Gummesonska släktens vägnar frambar ingenjör P. Eg. Gummeson, Höganäs, ett tack till dem, som varit minnesgoda mot Per Gummeson.


Platser kopplade till Per Gummeson

Fler personer inlagda av Röstånga Turist och hembygdsförening


Publicerad av

Henric Rappe
Vid frågor och vid bidrag (foton, dokument, muntlig beskrivning, ... ) kontakta Henric Rappe, email henric@rappe.one

Källa