Rasmus Rasmusson Roselli


Född

Födelsedatum
1848-05-03
Födelseplats
Röstånga 3 "Björkhäll", Röstånga by

Död

Dödsdatum
1937-03-03
Dödsplats
Röstånga 3 "Björkhäll", Röstånga by

Mer information om Rasmus Rasmusson Roselli

På bilden längst till höger, som tagits av fru Agda Åkerberg, Stockholm, se vi ännu en Rasmus Rasmusson. Det är den förres son, och han antog så småningom tillnamnet Roselli. Han var född 1848 och var redan från barndomen mycket musikaliskt intresserad. Som framgår av en annan bild, spelade han redan som yngling sin stämma i Asks skarpskyttekår. Så småningom vann den unge Rasmus inträde i militärmusikklassen vid musikaliska akademien i Stockholm. Han gjorde stora framsteg och uppmärksammades t. o. m. av konung Oscar II. Kungen lär – enligt vad som framgick av en nu bränd brevväxling mellan Rasmus och hans syster Thilda, som i ett brev till sin bror framhöll, att man icke skall lita sig till de furstars löften – ha lovat ordna plats åt den nyutexaminerade musikdirektören. I väntan på att löftet skulle infrias, bosatte han sig i Hälsingborg, där han verkade som musiklärare och för en kort tid blev en av centralfigurerna i stadens musikaliska liv.

Kungen tycks ha glömt bort sin skyddsling, och i saknad av förmågan att genom egen kraft göra sig gällande, återvände han till fädernebygden och slog sig ned i hemmet. I hembygden verkade han sedan i flera decennier som musiklärare och som sådan anlitades han under årens lopp av ett stort antal elever, av vilka åtskilliga hunnit långt på musikens område. Han var en framstående pedagog och från trycket lät han utgiva en skola för blåsinstrument, en fiolskola samt körsamlingen ”Från när och fjärran”.

Musikern intresserade sig också för uppfinningar. Undertecknad, som av en tillfällighet kom att taga hand om hans dödsbo, fann sålunda bland hans efterlämnade papper ritningar till maskiner av olika slag, bl. a. en självavläggande hästräfsa. Dessutom fanns i hans gömmor ett patent på ”Et Dobbeltlaag till Kammerpotter og deslige” utfärdat av ”Den kongelige Patentkommission” i Kongeriget Danmark den 13 april 1894.

Tyst, ensam och tillbakadragen vandrade han sin väg, men då den alltid i svart klädde åldringen med de goda ögonen och det intelligenta ansiktsuttrycket för alltid lade sitt trötta huvud till ro saknades han av många.


Platser kopplade till Rasmus Rasmusson Roselli

Fler personer inlagda av Röstånga Turist och hembygdsförening


Publicerad av

Henric Rappe
Vid frågor och vid bidrag (foton, dokument, muntlig beskrivning, ... ) kontakta Henric Rappe, email henric@rappe.one

Källa