Rasmus Rasmusson – 2


Född

Födelsedatum
1733-09-08

Död

Dödsdatum
1796-08-01

Mer information om Rasmus Rasmusson – 2

Rasmus och Bengta hade bl. a. en son, som också erhöll namnet Rasmus. Han var född den 8 september 1733 och gift med Bengta ]önsdoter, född den 24 maj 1746. Han övertog gården vid faderns frånfälle och lyckades året före sin död friköpa hemmanet genom skatteköp; ett köp, varigenom enskild person förvärvade äganderätten till kronojord, så att denna antog skattenatur. Vid tillfallet upprättades ett skattebrev, d. v. s. en skriftlig urkund, varigenom vid skatteköp köparen förvärvade skattemannarätt till inköpt fastighet. Denna handling har räddats åt eftervärlden, och då den kan ha ett visst kulturhistoriskt intresse, återges den här in exstenso såväl i faksimil som med text.

Då rusthållaren Rasmus Rasmusson egenhändigt undertecknade detta skattebrev, var han en av sjukdom bruten man. Krönikan förtäljer, att han länge låg sjuk i värk och svullna fötter, vilket onda så småningom spred sig till mage och bröst. Han ”dödde den 1 augusti 1796 och begrafdes med likpredikan” och var då 63 år gammal. Hans hustru, som var betydligt yngre, övertog då gården och stod för rusthållet till 1807. Hon dog den 15 juli, något över 71 år gammal.


Bilder på Rasmus Rasmusson – 2

Platser kopplade till Rasmus Rasmusson – 2

Fler personer inlagda av Röstånga Turist och hembygdsförening


Publicerad av

Henric Rappe
Vid frågor och vid bidrag (foton, dokument, muntlig beskrivning, ... ) kontakta Henric Rappe, email henric@rappe.one

Källa