Rasmus Rasmusson – 4


Född

Födelsedatum
1813-11-06
Födelseplats
Röstånga by, Röstånga församling
Föräldrar
Rasmus Rasmusson - 3

Död

Dödsdatum
1898

Mer information om Rasmus Rasmusson – 4

-Vid skiftets genomförande brötos sex gårdar ut ur det gemensamma byalaget, revos ned och flyttades ut, under det att gatuhuset n:r 11, klockarebohlet och sex gårdar fingo ligga kvar på sina ursprungliga platser. Till de sex sistnämnda hörde Röstånga n:r 3, och då den fjärde i raden av rasmussöner tillträdde gården år 1837 hade han förmånen att bli ägare av ett hemman med bra läge och den odlade jorden någorlunda samlad omkring byggnaderna. Denne Rasmus var född den 6 november 1813 och gift med Bengta, som var dotter till åboen Nils Persson n:r 4 Röstånga och född den 28 februari 1820.

Den nye ägaren var en dugande jordbrukare. Han lade ny mark under plogen, utökade kreatursbesättningen och hade bI. a. användning för två par hästar och ett par ”studar” d. v. s. oxar som dragare. Han lät också riva ned de ovan beskrivna husen och uppförde nya, rymliga och tidsenliga byggnader. som väsentligt avveko från den gamla tvpen. Boningslängan var fristående och murades av tegel, och det är denna, som till väsentlig del ingår i det nuvarande kommunalhuset. Uthusen bestodo av två i vinkel sammanbyggda längor av korsvirke med fyllning av tegel, och hela gården blev en fullödig representant for stilen på de skånska bondgårdarna under mitten av förra århundradet. Framför boningshuset lät han även anlägga en vacker trädgård.

Till egendomen hörde också en s. k. ”skvaltamö11a”. Den låg vid bäcken några hundra meter nordväst om gården. Genom fördämningsanordningar skapade han den nuvarande ”Mölledammen” , och den gamla möllan lät han bygga om till en efter dåtida förhållanden modern vattenkvarn, som fanns kvar till 1908, då den lades i aska vid den stora eldsvådan i Röstånga by.

Rasmus Rasmusson vann allt större anseende, och hans krafter började även tagas i anspråk för allmänna värv, och då Röstånga på sockenstämman den 30 okt. 1842 utsåg sin första folkskolstyrelse, finna vi även honom bland de sex valda ledamöterna.

Men ingen lycka varar beständigt. Den unge bonden började så småningom få ekonomiska bekymmer. För att skaffa pengar nödgades han först sälja kvarnen och den del av egendomen, som 1åg mellan nuvarande Billinge- och Marieholmsvägen till åboen Anders Svensson, och några år senare blev han tvungen att sälja hela gården till factor Jöns Hallenborg, och därmed gick den gamla släktgården ur rasmussönernas ägo. Tillsammans med hustrun, dottern Bothilda och sonen Rasmus – sedermera musikdirektören R. R. Roselli – slog han sig ned i gatuhuset n:r 11, där samtliga familjemedlemmar voro bosatta till sin död.


Bilder på Rasmus Rasmusson – 4

Platser kopplade till Rasmus Rasmusson – 4

Fler personer inlagda av Röstånga Turist och hembygdsförening


Publicerad av

Henric Rappe
Vid frågor och vid bidrag (foton, dokument, muntlig beskrivning, ... ) kontakta Henric Rappe, email henric@rappe.one

Källa