Lars Axel* Augustinus Larsson


Född

Axel var född i Folkeslunda nr 2, Långlöt.

Födelsedatum
1897-08-04
Födelseplats
Långlöt församling, Borgholm kommun
Föräldrar
Anna* Victoria Svensdotter, Per* August Larsson

Död

Axel avled i Folkeslunda, Långlöt.

Dödsdatum
1986-01-07
Dödsplats
Långlöt församling, Borgholm kommun

Händelser kopplade till Lars Axel* Augustinus Larsson

Giftermål

Hemmansägaren Lars Axel Augustinus Larsson i Folkeslunda nr 2 gifte sig med mejerskan Jenny Maria Petersson i Långlötsmosse.

Datum
1937-12-15

Mer information om Lars Axel* Augustinus Larsson

1895-1934 var fadern Per Larsson hemmansägare i Folkeslunda nr 2, Långlöt
1915-1969 var Axel adjutant i Långlöts hemvärn
1925-1930 drevs både föreläsningsförening och studiecirkel där Axel och kantor Samuel Johansson var ledare
1930 var Axel jordbruksarbetare i hemmet i Folkeslunda
1934 övertog Axel gården efter fadern
1940 var Axel hemmansägare till 12 hektar i Folkeslunda nr 2
1946-1975 var Axel hemmansägare i Folkeslunda 2:2
1951 var Axel ledamot i sista kommunalstämman i Långlöt
1951 bildades en byggnadskommitté när mejeriet lagts ner där Axel ingick
1970 var Axel med i utgivningskommittén för Långlöt – en sockenbeskrivning
1970 fick Axel i uppdrag att renovera bykartan över Folkeslunda
1988 ingick Axel i utgivningskommittén för skriften Gamla boplatser i Långlöt
1985-1986 bodde Axel i Långlöt 14:3


Bilder på Lars Axel* Augustinus Larsson

Platser kopplade till Lars Axel* Augustinus Larsson

Fler personer inlagda av Långlöts hembygdsförening


Publicerad av

Birger Ohlson
E-post: bo@bizon.se - Föreningsredaktör för Långlöts Hembygdsförening - www.bizon.se

Källa