Knut* Per Fredrik Olsson/Folkemark


Händelser kopplade till Knut* Per Fredrik Olsson/Folkemark


Mer information om Knut* Per Fredrik Olsson/Folkemark

1930 var Knut jordbruksarbetare i hemmet i Folkeslunda nr 5
1934 valdes Knut till ordförande i Långlöts kulturella ungdomsförening
1932 var Knut vice ordförande i Runsten-Långlöts SLU-förening
1941-1970 bodde familjen i Folkeslunda 3:3
1944 blev Knut kassör i Bondeförbundets avdelning i Långlöt
1951 blev Knut invald i byggnadsföreningen för Långlöts hemgård
1951 deltog Knut i sista kommunalstämman i Långlöt
1954 övertog Knut och Dagmar Folkeslunda nr 3
1968 var Knut socialnämndens ordförande i Borgholms kommun
1980 bodde makarna i Folkeslunda 14:4


Bilder på Knut* Per Fredrik Olsson/Folkemark

Platser kopplade till Knut* Per Fredrik Olsson/Folkemark

Fler personer inlagda av Långlöts hembygdsförening


Publicerad av

Birger Ohlson
E-post: bo@bizon.se - Föreningsredaktör för Långlöts Hembygdsförening - www.bizon.se

Källa