Anna Dagmar* Maria Olsson


Händelser kopplade till Anna Dagmar* Maria Olsson


Mer information om Anna Dagmar* Maria Olsson

1930 var Dagmar biträde i hemmet i Folkeslunda nr 3
1941-1970 bodde familjen i Folkeslunda 3:3
1954 övertog Dagmar och Knut gården efter Dagmars far Oscar Olsson
1954-1970 var Knut och Dagmar ägare till gården
1970 var Dagmar med i utgivningskommittén för Långlöt – en sockenbeskrivning
1980 bodde makarna i Folkeslunda 14:4
1990 bodde Dagmar i Folkeslunda 14:4


Bilder på Anna Dagmar* Maria Olsson

Platser kopplade till Anna Dagmar* Maria Olsson

Fler personer inlagda av Långlöts hembygdsförening


Publicerad av

Birger Ohlson
E-post: bo@bizon.se - Föreningsredaktör för Långlöts Hembygdsförening - www.bizon.se

Källa