Johanna Lundström f. Josefsdotter


Händelser kopplade till Johanna Lundström f. Josefsdotter

Boende

Datum
1861 - 1862

Boende

Datum
1863 - 1881

Boende

Pigtjänst hos familjen Rydén

Datum
1881 - 1887

Giftermål

Datum
1887-04-30

Boende

Datum
1887 - 1921

Boende

Datum
1921 - 1927

Boende

Datum
1927 - 1929

Boende

Datum
1929 - 1929

Mer information om Johanna Lundström f. Josefsdotter

Johanna föddes i Betarp Bäckegård och hennes mor Petronella Petersdotter arbetade som piga där. På gården arbetade även den forne ägaren som dräng. Han hette Josef Johannesson och var förr 1835 i Södra Hestra. Detta var sannolikt Johannas far men föräldrarna gifte sig aldrig utan flyttade på olika håll när Johanna var årsgammal.

Johanna och modern flyttade hem till moders föräldragård som låg i Räset och de bodde kvar där under hela Johannas uppväxt. De tog hand om mormodern som bodde på undantag och var sjuklig.

Johanna konfirmerades 1876 och 1881 när hon var 20 år gammal tog hon tjänst i Påbo som piga. Hon arbetade där åt familjen Rydén och det var här hon träffade sin blivande make soldat nr 91 Anders Johan Lundström som arbetade som dräng på samma gård. De gifte sig 1887 och flyttade till Långarekull där de köpt 4/27 mtl av en familj som utvandrade till Amerika. Johannas mor Petronella flyttade in hos dem och hjälpte till som piga på undantag.

De kom till ro där och Johanna och Anders fick åtta barn tillsammans. 1910 förlorade de dottern Anna som bara blev 14 år gammal. De andra barnen växte upp och började så småningom flytta ut. 1921 gifte sig äldste sonen Janne Albert och tog över gården i Långarekull. Johanna och maken och två av de yngsta barnen flyttade till Röklatorpet. Med följde även Johannas mor som fortfarande var vid god hälsa. De två sista barnen flyttade så småningom och 1927 blev Johanna änka då maken dog i Röklatorpet.

Johanna och modern flyttade då i en backstuga som hette Jonsbo under Önna. De bodde där i två år innan Johanna blev dålig och de båda flyttade till ålderdomshemmet i Broaryd. Johanna dog där en kort tid efter. Modern levde där i ytterligare sju år innan hon dog 1936 101 år gammal.


Bilder på Johanna Lundström f. Josefsdotter

Platser kopplade till Johanna Lundström f. Josefsdotter

Fler personer inlagda av Södra Hestra hembygdsförening


Publicerad av

Agnes Qvist
Inmatare för Södra Hestra hembygdsförening agnes.qvist@gmail.com ( 070-6560263 från 14:00) Har du bilder eller upplysningar om personer eller platser? Är någon uppgift felaktig? - kontakta oss gärna!

Källa