Richard Leonard Ringmar


Född

Födelsedatum
1881-09-28
Födelseplats
Sköldinge församling, Katrineholm kommun

Död

Dödsdatum
1935-09-03
Dödsplats
Torshälla stadsförsamling, Eskilstuna kommun

Mer information om Richard Leonard Ringmar

.
Richard Leonard Ringmar föddes 1881-09-28 i Sköldinge.

Richard Ringmar föddes som Richard Andersson, men tog senare namnet Ringmar. Han prästvigdes 1906.
………………………..
År 1909 blev han komminister i Torshälla och 1917 kyrkoherde. Utnämndes 1918 till kontraktsprost.

Richard Ringmars stora intresse var ungdomsarbete. När Strängnäs stiftsråd började sin verksamhet blev han dess sekreterare och fick uppgiften att ordna och handleda stiftets frivilliga kyrkliga arbete, inte minst arbetet bland ungdomen.

När Richard Ringmar avled hade han hunnit tjäna församlingen i 25 år.

Delar av texten är hämtad från Torshälla ABC.

Richard Ringmar avled 1935-09-03 i Prästgården, Gevaldigern 20 Torshälla stadsförsamling.


Bilder på Richard Leonard Ringmar

Platser kopplade till Richard Leonard Ringmar

Fler personer inlagda av Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille


Publicerad av

Lilian Andersson

Källa