Ernst Ingvar Westman


Född

Födelsedatum
1900-06-04
Födelseplats
Gävle Heliga Trefaldighet församling, Gävle kommun

Död

Dödsdatum
1993-06-24
Dödsplats
Torshälla stadsförsamling, Eskilstuna kommun

Mer information om Ernst Ingvar Westman

.
Ernst Ingvar Westman föddes 1900-06-04 i Gävle, Heliga Trefaldighet.

Till Torshälla och Ekudden kom Ernst Ingvar Westman 1933 i augusti från Floda i Kopparbergs län. Han efterträdde Fredrik Grönberg som folkskollärare i Kyrkskolan och slutade sin tjänst med pension efter trettio år.

Ingvar Westman kom att betyda mycket för musiklivet i Torshälla. På eget initiativ startade han gratis blockflöjtsundervisning i skolan. Då skolstyrelsen 1945 anställde en avlönad blockflöjtslärare, fortsatte Westman att gratis undervisa i mandolin för att få till orkester-spel. Själv spelade han också gitarr, fiol och piano. Som god sångare sjöng han i kyrkokören men startade dessutom KFUM-kören i Eskilstuna.

Westman var en mycket aktiv kårchef i Torshälla scoutkår.Under sina trettio år som pensionär forskade han bland annat i Torshälla skolors historia. Musikintresset höll han vid liv och fick vid 90 års ålder en synt  som gav honom mycken glädje.

Delar av texten är hämtad från Torshälla ABC.

Ingvar Westman avled 1993-06-24 Bergsgatan 4, Kaplanen i Torshälla stadsförsamling.


Platser kopplade till Ernst Ingvar Westman

Fler personer inlagda av Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille


Publicerad av

Lilian Andersson

Källa