Vilhelmina Karolina Andersson


Född

Födelsedatum
1889-07-06
Födelseplats
Övertjärn, Riddarhyttan
Föräldrar
Adolf Andersson, Karolina Jansson (gift Andersson)

Mer information om Vilhelmina Karolina Andersson


Platser kopplade till Vilhelmina Karolina Andersson

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa