Carl Viktor Björnberg, Norra Björnfall 3:1, Björnbergs


Händelser kopplade till Carl Viktor Björnberg, Norra Björnfall 3:1, Björnbergs


Mer information om Carl Viktor Björnberg, Norra Björnfall 3:1, Björnbergs

Carl Victor var från 1893 och några år framåt kronofjärdingsman inom Södra och Gålsjö rotar, samt en drivande kraft i ett torrläggningsföretag, som utfördes i Björnfall åren 1884-1885. I en tidningsintervju gjordes år 1934 inför hans 95-årsdag – se vidare Norra Björnfall 3:1, Björnbergs


Platser kopplade till Carl Viktor Björnberg, Norra Björnfall 3:1, Björnbergs

Fler personer inlagda av Lerbäcks hembygdsförening


Publicerad av

Peter Lundquist

Källa