Signe Vilhelmina Karlsson (gift Gustafsson)


Händelser kopplade till Signe Vilhelmina Karlsson (gift Gustafsson)


Mer information om Signe Vilhelmina Karlsson (gift Gustafsson)


Platser kopplade till Signe Vilhelmina Karlsson (gift Gustafsson)

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa