Konservator Olle Hellström


Född

Mer information om Konservator Olle Hellström

Konservator Olle Hellström, Riksantikvarieämbetet

Konservator vid Lindärva kyrkas restaurering 1936, rengjorde väggar och valv samt befriade ytterligare långhusmålningar från överkalkning. 1956-1957 genomgick interiörens målningar ännu en konservering av Olle Hellström. 1968 skedde invändiga målningsarbeten under ledning av målarmästare Allan Steiner och konservator Olle Hellström. Väggar, bänkar, altarring, läktare, dörrar och fönster skrapades och målades. Bänkkvarterens trägolv lackades. Samtidigt konserverades predikstol och altaruppsats, vilka delvis tidigare varit övermålade.

Hellström förestod måleriarbeten och konservering vid Sävare kyrkas restaurering 1968-1970


Bilder på Konservator Olle Hellström

Fler personer inlagda av Sävare hembygdsförening


Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital

Källa

2017-10-25