Knut Källén


Född

Födelsedatum
1868-07-04
Födelseplats
Hammar församling, Askersund kommun

Död

Dödsdatum
1918-11-20
Dödsplats
Eskilstuna tätort, Eskilstuna kommun

Mer information om Knut Källén

Carl Knut Källén föddes 1868-07-04 i Hammar församling Örebro län.

Han bodde med sina föräldrar Carl Johan Jansson och Maria Margreta Jansdotter i Hulta.  År 1896 flyttade Källén till Norrköping och utbildade sig till fältskär. Till Eskilstuna kom han 1898.

Fältskär Carl Knut Jansson Källén avled 1918-11-20 i gården 262, Eskilstuna församling.

………….

Fältskär Källén hade öppnat en praktik i Eskilstuna 1902. Sonen journalisten Hilding Källén (född 1903) skriver i en artikel, som han kallade ”Den gamla fältskärsstugan”, att fadern även inredde en välutrustad mottagning i sin sommarbostad på Slussgatan 1 i Torshälla, där han kunde ta emot patienter från närområdet. Arbetare från industrierna i Torshälla och Nyby bruk, kom ofta med skärsår, kläm- och brännskador på grund av bristfälliga arbetsskydd på arbetsplatserna. Arm och benbrott behandlades också, utom i de fall de var komplicerade för då måste fältskären, som var utbildad i ”lilla kirurgin”, skicka patienterna till lasarettet i Eskilstuna för vård.

Mottagningen var öppen sommarkvällar efter avslutad arbetsdag på fältskärsstugan i Eskilstuna. Till Torshälla åkte Källén per cykel eller bil. Under sin vistelse på landstället skulle fältskären hela dygnet vara tillgänglig för vårdsökande och även göra sjukbesök i hemmen.  Det var en enorm arbetsbörda för fältskär Källén, att alltid vara tillgänglig. Detta blev också den nitiske fältskärens död.  Den mycket kraftige fältskären, som ibland blev anlitad av polisen för att klara av de värsta slagskämparna vid de förr ofta förekommande slagsmålen. Efter bataljen fick han sedan plåstra om de svårast skadade.

Fältskär Källén hade sin mottagning i Fältskärsstugan med adress Nybrogatan 1 i Eskilstuna. I folkmun kallades huset för Skärgården. Ett namn, som återkom på den enklare restauranten Skärgården i stadshotellet. Stadshotellet som 1939 uppfördes på samma tomt.  Mottagningen omfattade 4 rum, familjen Källén disponerade 2 rum i huset.

Knut Källén var bland de sista som 1898 tog fältskärsexamen. De som senare utbildade sig blev militärläkare med högre kompetens än fältskärens.

Den hårda arbetsbelastningen utan tillfälle till återhämtning slet på hans hälsa. Den 20 november 1918 orkade inte hjärtat längre utan fältskär Källén avled på lasarettet i Eskilstuna, 50 år gammal. Ett par veckor efter fältskär Källéns död flyttade änkan Maria Källén tillsammans med barnen Hilding och Ivar, samt två tjänsteflickor in i villan i Torshälla. Där bodde familjen kvar till 1923 då de flyttade tillbaka till Eskilstuna.

Bernt Pettersson


Bilder på Knut Källén

Platser kopplade till Knut Källén

Fler personer inlagda av Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille


Publicerad av

Karin Lindh

Källa