Oskar Em. Lundqvist, Askome


Född

Födelsedatum
1849-04-04

Död

Dödsdatum
1911-08-11
Dödsplats
Askome 502, gamla skolan., Askome skolor

Mer information om Oskar Em. Lundqvist, Askome

Oskar Emanuel Lundkvist anställdes som lärare i Askome 1873 och undervisade alla åldrar fram till 1879 då en småskollärarinna anställdes. Han hade varit lärare här i 36 år då han 1909 avgick med pension.

Han var född i Göteborg den 4 april 1849 och kom till Askome 1873 efter kortare vikariat på Björkö i Göteborgs skärgård och i Falkenberg. Han gifte sig 1878 med Hedvig, vanligen kallad ”Hedda i skolhuset”. Hon var född i Bjerrome, Vessige socken 1849. Paret fick fem barn, Ernst 1880, Berta 1882, Maria 1884, Olga 1887 och Febe 1890.

Årslönen 1875 var 300 kronor och fri bostad, vedbrand och foder för en ko. Hans dagboksanteckningar är bevarade i hembygdsföreningens arkiv. Där berättar han att det var svårt att få ut den kontanta lönen och att han alltid hade fordringar på församlingen. I de efterlämnade anteckningarna anger han hur många skålpund hö och halm de olika gårdarna lämnat till hans ko, liksom den famn ved som varje gård bidragit med. Veden fick han själv hugga och eldningen sköttes med hjälp av eleverna.

Skoltomten var väl tilltagen och användes dels för undervisning i trädgårdsskötsel och dels för lärarfamiljens egna behov. Dessutom arrenderade han en bit mark av en granne. Enligt anteckningarna köpte han en spädgris på Köinge marknad som fick bli julgris.

Oscar Emanuel och hans hustru var väl socialt etablerade i bygden. De umgicks med såväl bönderna som godsägare Stendal på Hede. De var djupt religiösa och bland bekantskaperna fanns präster i såväl den egna församlingen som i grannskapet. Oscar Emanuel var engagerad i folkskollärarnas fackliga organisation och ingick i styrelsen för länet. Han hade en vacker handstil och god formuleringsförmåga. Det gjorde att han fick flera uppdrag som sekreterare i kommunen. Däremot hade han med sin låga lön inte alltid rösträtt då den var graderad efter inkomst. (John Larsson, ”Hallandsbygd 1979-80”, s. 76 ff)

”Ett tungt och mödosamt arbete hade förvisso denne lärare… Rent kroppsligt var också hans lärargärning ansträngande. Således gick han i träskor varje sommar den långa vägen från Askome skolhus upp till övre skogsbygden där undervisningen ambulerade. Detta var en daglig spatsertur på mellan två eller tre mil. Om denne Lundqvist berättas att han enligt egen utsago var Hallands längste man. Detta bidrog kanske till att barnen med stor respekt såg upp till sin lärare. På Lundqvists tid planterades de första granskogarna i Askome. Ofta sågs den reslige läraren med sina skolbarn i skogarna under vårdagarna. Socknens första bibliotek var också folkskollärare Lundqvist ansvarig för. Vid examen, som på den tiden hölls före jul, berättas att salen kläddes med gröna girlanger och pyntades med blommor. Med denna barndomens stora glädjedag ännu för ögonen berättar en äldre sockenbo: Skolan har aldrig varit så vacker som den var då.” (Boken om Askome, s. 74 f.)


Bilder på Oskar Em. Lundqvist, Askome

Platser kopplade till Oskar Em. Lundqvist, Askome

Fler personer inlagda av Askome hembygdsförening


Publicerad av

Sven Larsson
Sven Larsson, f. 30.3.1940 i Gällared, Halland. Bott i Askome, fritidshus där. Historiker. Lektor i Jönköping. Bor nu i Falkenberg. tel. 076-8448323 sven@svenlarsson.se www.svenlarsson.se

Källa