Johan Persson


Händelser kopplade till Johan Persson

Giftermål

Datum
1726-09

Mer information om Johan Persson


Platser kopplade till Johan Persson

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa