Karl Rickard Ahlberg


Född

Födelsedatum
1887-04-17
Födelseplats
Vrena församling, Nyköping kommun

Död

Dödsdatum
1951-11-11
Dödsplats
Sköldinge församling, Katrineholm kommun

Mer information om Karl Rickard Ahlberg

Rickard var född i Husby-Oppunda som tillhör Vrena församling. Hans far var smed och bygdespelman. Sonen fick inte röra sin fars fiol. Men när fadern arbetade i smedjan tog den 5-årige Rickard, trots sin mors rädsla, ner fiolen och började spela. Han kom därefter redan i tonåren att spela på både bröllop och logdanser. Karl Rickard gifte sig 5/12 1915. År 1928 kom han till Kantorps gruvor som smed. Han var från starten medlem i Södermanlands spelmansförbund och blev 1938 riksspelman.
Under gruvstrejken i början på 30-talet upptecknade han, tillsammans med Nils Dencker på Åsa folkhögskola sörmländska låtar. Han komponerade själv ett antal polskor, vilka passade hans kraftiga fiolspel.
Bildtext: Rickard Ahlberg spelar vid en söndagsskolfest på Tavestaberget vid Elvestasjön. Foto: Arvid Alsund.


Fler personer inlagda av Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening


Publicerad av

Hans Bergh
Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com

Källa