Karl Gustav, Johansson Lille


Född

Födelsedatum
1868-09-18
Födelseplats
Skara tätort, Skara domkyrkoförsamling

Död

Dödsdatum
1947-12-27
Dödsplats
Skara tätort, Skara domkyrkoförsamling

Mer information om Karl Gustav, Johansson Lille

”Kalle Lelle” född 1868 var under många år en av stadens orginal.
En oförarglig vagabond som livnärde sig på försäljning av borstar och diverse småsaker. Han höll på sin inergritet men var mycket slagfärdig understundom.
Ofta hade han sitt nattlogi på ugnen vid stadens tegelbruk. Regelmässigt besökte han husmödrarna i staden och bygden bärande på en gammal tygväska som han kallade ”Karolina”. Alltid gjordes det någon liten affär ur det lager han medförde.
Tyvärr omsattes oftast de influtna kontanterna i en hela öl eller något som Kalle benämnde ”fågelkvitter”.
Vid ett tillfälle beslutade en nitisk nykterhetsnämnd att Kalle skulle sändas till anstalten Svartsjö för att råda bot mot  sin törst.
När Kalle avtjänat sin tid där stötte han oförmodat på dåvarande domprosten Wermkranz i ett gathörn. Denna sporde då Kalle – nå Kalle hur var det på Svartsjö? Denne svarade – akta sig domprosten för skråen så han inte kommer dit!
Det gamla Skaraorginalet och vagabonden gick ur tiden 1947.


Bilder på Karl Gustav, Johansson Lille

Fler personer inlagda av Skara Gille


Publicerad av

Freddie Wendin
freddie.wendin@gmail.com tel: 070 326 60 96

Källa