Jakob Jakobsson


Händelser kopplade till Jakob Jakobsson

Giftermål

Datum
1855-11-10

Giftermål

Datum
1865-12-26

Mer information om Jakob Jakobsson


Platser kopplade till Jakob Jakobsson

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa