Anders Detlof Jakobsson


Händelser kopplade till Anders Detlof Jakobsson

Migrering

Emigrerade till N. Amerika från Skinnskatteberg

Datum
1881-04-27

Mer information om Anders Detlof Jakobsson


Platser kopplade till Anders Detlof Jakobsson

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa