Karin Hansdotter (gift Hansson, Andersson)


Händelser kopplade till Karin Hansdotter (gift Hansson, Andersson)


Mer information om Karin Hansdotter (gift Hansson, Andersson)


Platser kopplade till Karin Hansdotter (gift Hansson, Andersson)

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa