Anders Olsson


Händelser kopplade till Anders Olsson

Giftermål

Datum
1704-09-25

Giftermål

Datum
1732

Mer information om Anders Olsson


Platser kopplade till Anders Olsson

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa