Pehr Gustaf Alander


Född

Födelsedatum
1807-01-29
Födelseplats
Stenum, Stenum församling

Död

Dödsdatum
1874-07-01
Dödsplats
Släp församling, Kungsbacka kommun

Mer information om Pehr Gustaf Alander

Mannen bakom Alandersgatan

Källa: Skara Gilles årsbok 2012-2013, Uno Bohman har tagit informationen från tidningen Skaradjäknen.

I Stenum i Valle härad föddes 1807 Per Gustaf Alander. Fadern var då komminister i byn och lev senare kyrkoherde i Väring. Kyrkoherden var av bondesläkt, född i Alboga i Gäsene härad, därav namnet Alander. Modern var rådmansdotter från Skara.

Prästsonen Per Gustaf startade sina studier i Skara trivialskola och fortsatte läsa vid stadens gymnasium.

Efter studentexamen 1826 studerade han vidare i Uppsala där han år 1833 promoverades till filosofie magister. Historia var tidigt hans huvudämnen. Studenten och kandidaten tenderade bl.a. för Erik Gustaf Geijer. Under hela sitt liv bevarade Alander ett stort intryck av Geijer, både hans personlighet och hans undervisning. I en visa som någon skaradjäkne skrivit om lärarna så återfinns meningen: ”Jag tror som Geijer, sà Alander.” År 1837 avlade Stenumspojken teologie kandidatexamen. Samma år blev han vikarierande lektor vid Skara gymnasium. P.G. Alander kom att verka 37 år i den skola och i den stad som var honom så kär. Under åren 1857-1868 och 1871-1872 var han läroverkets rektor.

Alander utgav flera läroböcker i historia. Läraren Alander var ej blott kunnig och intresserande utan även rolig. Med hjälp av olika historier lyckades han belysa de historiska personligheternas karaktär på ett slående sätt.

Rektor Alander var angelägen om att pojkarna i skolan ej hade namn på –son. Till dess föreslog han gärna ett annat och fyndigt efternamn med anknytning till exv. Hembygden. En Karlsson som kom till skolan fick namnet Karling. Pojkens far hette Karl och modern hette Inga.

P.G Alander var under många år Skaras mest initiativrike politiker. Han var exempelvis den förste som vidtog åtgärden för stadsplanens utvidgning. Ibland bjöd han in eleverna i aulan och visade en stor karta över blivande Skara. Med tanke på skolpojkarna ville Alander redan vid 1840-talet bygga ett badhus. Men badhuset byggdes först 1905.

Rektorn var husägare i staden och därmed valbar till riksdagsman i borgarståndet. Han invaldes år 1862-1863 och representerade även Mariestad och Alingsås. I riksdagens talade han för höjande av prästernas bildande såsom ett sätt att avhjälpa prästbristen. Lika så förordade Alander en högre humanistisks bildning för blivande officerare. Undervisning i läroverken i psykologi ansåg PG mins lika viktig som kunskaper om maskar och spindlar.

Riksdagsmannen Alander anmälde sig som talare i nästan alla frågor. Ibland företrädde han mera konservativa idéer vid andra tillfällen mer liberala. Han var inte partibunden utan orädd och frimodigt talande från sin övertygelse, även då han visste sig stå skäligen ensam. Per Gustaf Alander var ordförande i fullmäktige i Skara åren 1869 och 1870. Han byggde ett stort hus på nuvarande Rådhusgatan. Lektor Gunnar Wennergren med sin stora familj hyrde den nedre våningen. Rektorns välgörenhet mot fattiga skolynglar utövades på ett jovialiskt sätt. Han lånade ofta ut pengar till pojkarna och tillrättavisande skedde ofta i skämtsamt form men med allvar därunder. En dåtida skaradjäkne skriver: ”Jag minnes med varmt klappande hjärta i djupaste tacksamhet vår oförgätlige rektor och osviklige vän, icke blott för hans godhet utan också för hans humor.

Per Gustaf var en av initiativtagarna till Västergötlands Fornminnesförening. Skolan hade redan då 1863 stora samlingar av föremål skänkta av tidigare elever och lärare.

Vid 67 års ålder avled Alander på Särö badort 1 juli, 1874 och är tillsammans med makan Elisabet Linderholm begravd på gamla kyrkogården. Gravvården är mycket stort, annorlunda och runstensliknande.

 

 

Avskrivet 2018-06-18 Lena Brodin


Bilder på Pehr Gustaf Alander

Fler personer inlagda av Skara Gille


Publicerad av

Freddie Wendin
freddie.wendin@gmail.com tel: 070 326 60 96

Källa