Sven Lundblad


Född

Födelsedatum
1776-10-30
Födelseplats
Skara tätort, Skara domkyrkoförsamling

Död

Brunnsbo

Dödsdatum
1837-04-29
Dödsplats
Skara tätort, Skara domkyrkoförsamling

Mer information om Sven Lundblad

Sven Lundblad, född 30 oktober 1776 i Skara socken, död på Brunsbo biskopsgård 29 april 1837, var en svensk teolog, professor, riksdagsman och biskop.

Lundblads föräldrar var fattiga torpare. Han kom 1789 till Skara skola och tog där namnet Lundblad efter en farbror, prosten Gustaf Lundblad i Grevbäck. En dag då han bar mat till sin far, som arbetade vid Brunsbo biskopsgård, ropade biskopen till sig honom, gav honom öl att dricka och yttrade skämtsamt: ”Sådant öl skall du hava, när du blir biskop på Brunsbo”. Biskopen var Thure Weidman och Lundblad blev med tiden hans efterträdare.

År 1799 blev Lundblad student i Uppsala, 1803 filosofie magister, 1804 teologie kandidat och 1806 docent i exegetik. Han utnämndes 1808 till extra ordinarie teologie adjunkt och avlade 1810 teologie licentiatexamen. År 1813 blev han ordinarie adjunkt, 1814 professor kalsenianus, 1818 (vid kröningen) teologie doktor och 1827 utnämndes han till förste teologie professor och domprost i Uppsala samt 1829 till biskop över Skara stift.

Lundblad satt i prästeståndet vid 1823 och 1828-1830 års riksdagar samt ansågs vid riksdagen 1834-1835 vara den jämförelsevis mest frisinnade biskopen. Han var korresponderande ledamot av Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia samt ledamot av Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab i Köpenhamn. Under sin akademiska läraretid var han en mycket anlitad kollegiegivare och utgav Christna religionens hufvudläror

Källa  Wikopedia 2018


Fler personer inlagda av Skara Gille


Publicerad av

Freddie Wendin
freddie.wendin@gmail.com tel: 070 326 60 96

Källa