Gertrud Evertsdotter (gift Olofsson)


Händelser kopplade till Gertrud Evertsdotter (gift Olofsson)

Giftermål

Datum
1633-02-10

Mer information om Gertrud Evertsdotter (gift Olofsson)


Platser kopplade till Gertrud Evertsdotter (gift Olofsson)

Fler personer inlagda av Riddarhyttans hembygds- och intresseförening


Publicerad av

Gunne Ramberg
Om Du har frågor eller synpunkter angående det material eller de uppgifter jag har publicerat, vänligen meddela mig per telefon:073 0420545 eller e-post: 0240640545@telia.com

Källa