Carl Landtmanson


Född

Födelsedatum
1832-03-12
Födelseplats
Larv, Larv församling

Död

Dödsdatum
1923-08-20
Dödsplats
Skara tätort, Skara domkyrkoförsamling

Mer information om Carl Landtmanson

 

Carl Landtmanson var född i Larv den 12 mars 1832 och son till kyrkoherden i Acklinga Carl Landtmanson och hans maka Sara Sophia Friberger. Han blev lärjunge i Skara 1846, student i Uppsala 1852 och fil. dr där 1863, två år senare docent i nordiska språk. Började sin lärarbana i Skara 1866, han blev ordinarie lektor vid läroverket 1875.

Han fullföljde sin lärargärning fram till pensionsavgången 1903 och fick sedan leva ytterligare 20 år. Carl var gift två gånger, båda gångerna med döttrar till domprosten i Skara Fredrik Sondén. Efter sex års äktenskap förlorade han sin första maka, Elin Sondén år 1878. Som två år tidigare fött sonen Samuel Landtmanson, som förblev det enda barnet. Makarna hade då sitt hem  i det gamla hus som låg på nuvarande  parkeringsplatserna finns i korsningen Skolgatan – Tullportagatan.
Efter förlusten av makan flyttade Carl tillfälligt till sin svärfar i Domprostgården tills han två år senare gifte sig igen, då med fd. hustruns syster Anna som han levde med till år 1918 då hon avled.

Carl skildras i Cederboms-Fribergs  herdaminne som en ovanligt ädel, fint bilda och allvarlig peson med stora etiska krav på sig själv och andra. Som språkman lade han mycket jobb på undervisning och rättande av generationers skaradjäknars uppsatser. Först vid 70 års ålder lämnade han sin tjänst men fick ändå två decenniers otium i sitt hem. Hans språkbegåvning sammanföll även med en fin musikalitet. Carl var amatörmusiker. Musiken var ett arv från prästhemmet i Acklinga och utövades gärna i kvartettspel, senare i en trio där fru Landmanson spelade piano, lektorn altfiol och sonen violin.


Platser kopplade till Carl Landtmanson

Fler personer inlagda av Skara Gille


Publicerad av

Lena Brodin
lena.brodin.1954@gmail.com Tel: 0733-7344437

Källa

Artikel av Bengt O.T Sjögren 2018-11-04