Kjell* Nils-Erik Nilsson


Född

Kjell Nilsson föddes i Skärlöv, Hulterstad

Födelsedatum
1936-05-21

Händelser kopplade till Kjell* Nils-Erik Nilsson


Mer information om Kjell* Nils-Erik Nilsson

1940-1950 i hemmet i Skärlöv 6:9, Hulterstad
1960 var Kjell mejeriarbetare i Kalmar
1970 bodde familjen i Kalmar
1975-1985 bodde familjen i Långlöt
1990 bodde makarna i Långlöt


Bilder på Kjell* Nils-Erik Nilsson

Platser kopplade till Kjell* Nils-Erik Nilsson

Fler personer inlagda av Långlöts hembygdsförening


Publicerad av

Gullan Olsson
E-post: go@bizon.se - Föreningsredaktör för Långlöts Hembygdsförening

Källa