Eric Larsson Bölse


Död

Dödsdatum
1983
Dödsplats
Bölse, Morup församling

Mer information om Eric Larsson Bölse

Kallades av de flesta ” Bölsen, eller Eric i Bygdegården ”.

Snickaren, Kommunordföraren,

Eric Sigfrid Larsson f 1904-10-02 i Grytås 1 Torsåsen, ”Lill Johannesa” , dog 1983.

Gift med Hanna f 1903-1996 i Spannarp.

Eric Larsson var kommunalman och allt i allo i Morup i många år,  men lämnade många uppdrag vid kommunsammanslagningen 1970,  bland annat ordförandeskapet i kommunalnämnden. En insats som Eric gjorde för bygden var initiativtagandet för bevarandet av Olofsbo Hembygdsgård eller ”Staffens”.   Det bildades en stiftelse 1963 för att bevara denna kringbyggda gård som är en typisk 1800-talsgård just här i Halland.   Det är också Eric Larsson som Morup Stafsinge hembygdsförening har att tacka för hans insats när det gällde att rädda det första gamla skolhuset i Morup,  det hus som senare var konstnär Axel Anderssons hem och atelje, Hembygdsföreningen fick här lokaler till sin verksamhet och byggnaden blev bevarad till framtiden. Eric köpte huset när det bjöda ut på auktion efter Axel och Gerdas död. Hembygdsföreningen fick genast disponera huset och fick senare köpa fastigheten för samma summa som Eric gav.  Gården där Eric föddes kallades ”Lill Johannesa” och låg på Torsåsen. När Eric slutade skolan fick han ta arbete som dräng.  Lönen var då 15 kronor i månaden. Han berättade vidare att 1930 inte tjänade mer än 1000 kronor det år då han och Hanna gifte sig, De slog sig ner i Bölse där de träffats i Bölse bygdegård på en danstillställning Hanna kom annars från Spannarp så det var inte närmsta väg att ta sig till Bölse för en fest. På äldre dar kom Hanna och Eric att ställa iordning ett alldeles eget hembygdsmuseum i den gamla bygdegården som de köpte. Som pensionärer bosatte de sig i en iordningställd lägenhet där. Eric dog 1983 och Hanna 1996.  Deras barn är numera medlemmar i ” Hanna och Eric Larssons Stiftelse ” , som fått namnet ” Oljetrycksmuseet”.


Bilder på Eric Larsson Bölse

Platser kopplade till Eric Larsson Bölse

Fler personer inlagda av Morup-Stafsinge hembygdsförening


Publicerad av

Nial Rosgardt
Föreningsredaktör för Bygdeband Morup-Stafsinge Hembydsförening kontakt , nial.nros@gmail.com , tel 034694238. 0706215708

Källa