Carl Axel Starke, kontraktsprost


Född

Födelsedatum
1918-12-30
Födelseplats
Hunnebostrand, Hunnebostrand församling

Död

Dödsdatum
1997-07-13
Dödsplats
Göteborgs Masthugg församling, Göteborg kommun

Mer information om Carl Axel Starke, kontraktsprost

Carl Axel Starke var född i Hunnebostrand i Bohuslän, där fadern Erik Starke var präst. Erik Starke blev kyrkoherde i Sibbarb, så det var där Carl Axel och hans syskon växte upp. Efter skolgång i Lund prästvigdes han i Göteborgs stift. Han tjänstgjorde i Ölmevalla-Landa, i Skene och i Holm, innan han 1967 kom till Stafsinge som komminister. År 1969 blev han kyrkoherde i Morup, och 1972 blev han kontraktsprost i Falkenbergs kontrakt. Carl-Axel Starke var en mycket omtyckt prästman i Morup, efter pensioneringen flyttade han och hustrun Maj till Göteborg. Maj Starke tjänstgjorde som lärarinna i Morup. Carl-Axel Starke dog 1997 och är begravd på Morups kyrkogård.


Bilder på Carl Axel Starke, kontraktsprost

Platser kopplade till Carl Axel Starke, kontraktsprost

Fler personer inlagda av Morup-Stafsinge hembygdsförening


Publicerad av

Marie-Louise Johansson
Föreningsredaktör för Morup-Stafsinge hembygdsförening

Källa

Dessa fantastiska Morupsbor. del I