MATS Tage Sigvard Nilsson


Mer information om MATS Tage Sigvard Nilsson

Mats var född vid Broe 1:32 i Halla.


Bilder på MATS Tage Sigvard Nilsson

Platser kopplade till MATS Tage Sigvard Nilsson

Fler personer inlagda av Halla sockenförening


Publicerad av

Gunnel Klasén
Föreningsredaktör för Halla Sockenförening, Bygdeband. Kan nås på: gunnel.klasen@gmail.com

Källa